Cách đọc bản vẽ xây dựng (Phần 1) - Nguyên tắc chung

11/06/2017 16:28

Để mô tả chi tiết vật thể trong kỹ thuật chúng ta phải dùng các hệ thống bản vẽ có qui ước để thể hiện. Tùy thuộc vào giai đoạn thiết kế , mức độ phức tạp của vật thể mà chúng ta sẽ sử dụng các loại hình chiếu và hình cắt, mặt cắt để thể hiện.


1. Các hình chiếu cơ bản:

Trong kỹ thuật để mô tả hình dáng bên ngoài của vật thể người ta thường dùng các hình chiếu. Hình chiếu được tạo bởi các tia nhìn đi qua vật thể và vuông góc với mặt phẳng chiếu. Tùy theo mức độ phức tạp của vật thể mà người thiết kế sử dụng các loại hình chiếu như : Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh, hình chiếu phải, hình chiếu từ dưới lên, hình chiếu từ sau.

2. Hình cắt và mặt cắt

Hình chiếu thể hiện hình dáng bên ngoài của vật thể. Tuy nhiên một vật thể phức tạp sẽ bao gồm các bộ phận rỗng bên trong mà hình chiếu không thể hiện hết được. Trường hợp này chúng ta sẽ dùng hình cắt và mặt cắt kết hợp với các hình chiếu để thể hiện chi tiết vật thể.

Để mô tả hình căt của vật thể chúng ta tưởng tượng dùng một mặt phẳng (R) cắt ngang qua phần rỗng của vật thể đó, nhấc bỏ phần vật thể nằm giữa mặt phẳng (R) và mắt người quan sát rồi chiếu phần còn lại lên mặt phẳng hình chiếu cơ bản song song với mặt phẳng (R). Hình biểu diễn thu được bằng cách nói trên gọi là hình cắt.

Hình phẳng giới hạn bởi giao tuyến của mặt phẳng cắt với bề mặt của vật thể gọi là mặt cắt. Nói cách khác mặt cắt là phần đặc của vật thể bị mặt phẳng (R) cắt qua, đó là hai miền phẳng có gạch chéo. Như vậy có thể thấy mặt cắt là một phần của hình cắt.

Trong bản vẽ xây dựng mặt cắt được thể hiện bằng nét cắt và hướng nhìn. Thông qua mặt cắt chúng ta biết được hình dạng bên trong của vật thể. Tùy thuộc vào độ phức tạp của vật thể mà số lượng mặt cắt nhiều hay ít.

Các qui ước thể hiện mặt cắt:

  • Trên hình cắt, đường bao quanh mặt ct (tức phần đặc của vt th bị mặt phẳng cắt ct qua) được vẽ bằng nét liền đậm đường bao phn thy của vt th năng sau mặt phẳng cắt được vẽ bằng nét lin mảnh.
  • Trên hình ct, phần đặc của vt th bị mặt phẳng cắt đi qua được gạch bằng các nét liền mảnh song song, cách đều nhau nghiêng 45 độ so vi đường nm ngang, khi cn thiết thì phải vẽ hiệu vt liệu (hình II. 6).

Hình II. 6 Một s hiệu vật liệu theo TCVN 7- 1993

Đối với những vật liệu không có trong bảng qui ước phải ghi chỉ định vật liệu trên bản vẽ

3. Hình chiếu phối cảnh của vật thể

Hình chiếu phi cảnh hình biểu din ni, được xây dng bằng phép chiếu xuyên tâm thường dùng trên các bản vẽ xây dng để tả các đối tượng kích thước khá lớn như nhà cửa, cầu đường, công trình thủy li. . . Hình chiếu phi cảnh thường vẽ kèm vi hình chiếu thẳng góc, cho ta hình nh của công trình giông như khi ta quan sát trong thc tế, giúp cho người đọc bản vẽ d dàng hình dung ra công trình đó.

Hoang.MBA            

Thong ke