Cách đọc bản vẽ xây dựng (Phần 5) – Hướng dẫn cách đọc bản vẽ kết cấu

22/06/2017 15:58

Nhìn chung đối với bản vẽ kết cấu BTCT chúng ta cần nắm được các thông tin như : Vị trí của các cấu kiện chịu lực và chi tiết cốt thép trong cấu kiện đó. Từ các thông tin cơ bản trên sẽ có các bản vẽ tương ứng . Sau đây chúng ta sẽ đi nghiên cứu từng loại bản vẽ


Tùy thuộc vào các loại vật liệu sử dụng cho công trình mà chúng ta sẽ có các dạng kết cấu khác nhau như : kết cấu bê tông cốt thép (BTCT), kết cấu thép, kết cấu gỗ, kết cấu tường chịu lực…Đối với nhà ở riêng lẻ hiện nay kết cấu BTCT được sử dụng nhiều nhất do khả năng chịu lực cao và dễ tạo hình các chi tiết.

Nhìn chung đối với bản vẽ kết cấu BTCT chúng ta cần nắm được các thông tin như : Vị trí của các cấu kiện chịu lực và chi tiết cốt thép trong cấu kiện đó. Từ các thông tin cơ bản trên sẽ có các bản vẽ tương ứng . Sau đây chúng ta sẽ đi nghiên cứu từng loại bản vẽ

1. Bản vẽ kết cấu móng : Bao gồm các bản vẽ như : Mặt bằng móng, mặt bằng xây tường móng, mặt bằng giằng móng cao độ +0.000, chi tiết móng, chi tiết bể nước, bể tự hoại. Nội dung bản vẽ kết cấu móng sẽ thể hiện được giải pháp móng ( Móng băng, móng đơn, móng gạch, móng cọc), cao độ đáy móng, chi tiết thép của các cấu kiện chính như : Giằng móng, bản móng.

2. Bản vẽ định vị cột : Nội dung của bản vẽ này thể hiện vị trí và kích thước định vị của từng cột trên mặt bằng. Trường hợp ngắt cột hoặc thay đổi tiết diện cột sẽ có bản vẽ định vị lại tại vị trí thay đổi đó.

3. Bản vẽ mặt bằng kết cấu: Các bản vẽ này sẽ thể hiện vị trí và kích thước của các dầm trên bản vẽ, vị trí và kích thước lỗ mở, cao độ, độ dày sàn, các vị trí hạ cốt sàn theo bản vẽ kiến trúc ( nhà vệ sinh, ban công…)

4. Bản vẽ mặt bằng thép sàn: Các bản vẽ này sẽ thể hiện các bố trí cốt thép sàn bao gồm thép trên và thep dưới. Thông thường người thiết kế sẽ thể hiện luôn mặt cắt thép sàn để người đọc có thể hình dung ra vị trí trên dưới của các thanh thép. Trường hợp không thể hiện thì thép bên dưới sẽ được đặt theo phương vuông góc với cạnh ngắn của ô sàn.

5. Bản vẽ mặt bằng lanh tô : Bản vẽ này sẽ thể hiện vị trí và số hiệu của lanh tô, ô văng trên mặt bằng và cũng có thể được thê hiện các chi tiết bố trí cốt thép kèm theo.

6. Các bản vẽ chi tiết : Các bản vẽ chi tiết bao gồm chi tiết dầm (vị trí xác định trên mặt bằng kết cấu), Chi tiết cột ( vị trí xác định trên mặt bằng định vị cột), chi tiết thang, bảng thống kê thép, chi tiết vì kèo, xà gồ mái (nếu có)

Hoang.MBA

Thong ke